Autoři

Vedoucí a odpovědná osoba:

Mgr. Ing. Daniela Lunger–Štěrbová, Ph.D., Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

Překlad latinských textů:

Mgr. Martin Masliš, Ústav řeckých a latinských studií FF UK

Autoři textů z řad studentek a studentů:

Bc. Anežka Jirovec Bartošíková, ÚDKU KTF UK
bakalářská práce: Ikonografický rozbor chiaroscurové výzdoby fasády paláce Granovských z Granova v pražském Ungeltu a její dobový kontext. KTF UK 2018
oblast zájmu: ikonografie a ikonologie (15.–18. století), renesanční Zaalpské umění, užité umění 20. století a masové tisky přelomu 19. a 20. století.

Bc. Vojtěch Frei, ÚDKU KTF UK
bakalářská práce: Varhanáři jezuitského řádu a jejich nástroje v době baroka. KTF UK 2021
oblast zájmu: křesťanská ikonografie a ikonologie, barokní sochařství, barokní chrámový mobiliář se zvláštním zaměřením na varhany

Bc. Jana Mafková, ÚDKU KTF UK
bakalářská práce: Architektura Vlašské kaple v Karlově ulici v Praze – a její vliv na vývoj pražské sakrální architektury. KTF UK 2020
oblast zájmu: novověká ikonografie a ikonologie, barokní umění s důrazem na architekturu, umění 20. a 21. století s důrazem na české umění po roce 1945 do současnosti

Bc. Bojana Popatanasovská, ÚDKU KTF UK
bakalářská práce: Sloupové řády jako nositelé charakteristického významu: Příklady z české barokní architektury. KTF UK 2021
oblast zájmu: novověká ikonografie a ikonologie, barokní umění se zaměřením na barokní architekturu, architektura 19. a 20. století

Jazyková redakce:

Mgr. et Mgr. Stanislava Fedrová, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

Technická podpora:

PhDr. Martin Mádl, Ph.D., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.